Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/2018

W tym roku  wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego odbyły się według następujących etapów:

- zgłoszenie kandydatów z klas IV – VII spełniających ustalone kryteria;

- kampania wyborcza zgloszonych kandydatów

- przygotowanie kart do głosowania dla wszystkich uczniów z klas I – VII;

- głosowanie tajne uczniów klas I – VII w obecności komisji wyborczej;

- liczenie głosów przez członków komisji wyborczej;

- podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.

 

WYBRANA RADA SAMORZĄDU TO:

Przewodnicząca: Angelina Chmielowiec

Zastępca przewodniczącej: Jakub Wygladacz

Sekretarz: Jakub Stachura

Skarbnik: Patrycja Pośpiech

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU – Dagmara Obała oraz Sylwester Płachta

Samorząd Uczniowski realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.

CELE GŁÓWNE:

I Popieranie i reprezentowanie interesów i oczekiwań uczniów

wobec nauczycieli i dyrektora szkoły.

II Rozbudzanie zainteresowań uczniów działalnością

kulturalną i popularnonaukową.

III Organizowanie przedsięwzięć zachęcających do pogłębiania własnej wiedzy i rozwoju zainteresowań.

IV Zachęcanie do działalności społecznej, ekologicznej i zdrowotnej.

V Poznawanie praw człowieka, praw dziecka i ucznia.

 

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

137

UCZNIÓW

44

PRZEDSZKOLAKÓW