Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018 - 2019

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".                      Janusz Korczak

 

WYBRANA RADA SAMORZĄDU to:

Przewodniczący: Jakub Wyglądacz

Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Kaczmarek

Sekretarz: Jakub Stachura

Skarbnik: Patrycja Pośpiech

Członek: Patrycja Kuświk

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU – Magdalena Kobryń i Łukasz Grzesiak

Samorząd Uczniowski realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.

CELE GŁÓWNE:

I Popieranie i reprezentowanie interesów i oczekiwań uczniów

wobec nauczycieli i dyrektora szkoły.

II Rozbudzanie zainteresowań uczniów działalnością

kulturalną i popularnonaukową.

III Organizowanie przedsięwzięć zachęcających do pogłębiania własnej wiedzy i rozwoju zainteresowań.

IV Zachęcanie do działalności społecznej, ekologicznej i zdrowotnej.

V Poznawanie praw człowieka, praw dziecka i ucznia.

 

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

137

UCZNIÓW

44

PRZEDSZKOLAKÓW