Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

 PLAN LEKCJI

ROK SZKOLNY 2020/2021

I SEMESTR

 KLASA I

WYCHOWAWCA:  MARZANNA GIBKA

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Eduk. wcz.

Ed. wcz. W-F

Eduk. wcz.

J. angielski

Eduk. wcz. Inf.

2

J. angielski

Eduk. wcz.

 Eduk. wcz.

Religia

Eduk. wcz. 

3

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

4

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. WF

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. WF

5

 Zaj. rozwijajace

Religia 

 

Eduk. wcz. 

 

 

 KLASA II

WYCHOWAWCA: ELŻBIETA ŁUSIAK

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz.

Ed. wcz. W-F

Eduk. wcz.

Ed. wcz. W-F

2

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

3

Eduk. wcz.

J. angielski

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

4

J. angielski

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Ed. wcz. W-F

Eduk. wcz. Inf.

5

 

 Zaj. rozwijające

 

 Religia

Religia

 

 KLASA III

WYCHOWAWCA: RENATA KRĘZEL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Ed. wcz. W-F

Religia

Eduk. wcz.

Religia

Eduk. wcz.

2

Eduk. wcz.

J. angielski

Ed. wcz. W-F

J. angielski

Eduk. wcz.

3

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. 

Eduk. wcz.

Eduk. wcz. Inf.

4

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Eduk. wcz.

Ed. wcz. W-F

5

Zaj. rozwijające

 Eduk. wcz.

 

Eduk. wcz. 

 

 

 KLASA IV

WYCHOWAWCA: DAGMARA OBAŁA

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Plastyka

Matematyka

 Historia Matematyka Technika

2

J. polski

Przyroda

J. polski Przyroda Religia

3

matematyka

W - F

J.polski W - F J. polski

4

W - F 

Religia

Matematyka J. polski Godz. wych.

5

Muzyka

J. angielski

  J. angielski J. angielski

6

Informatyka 

 

 

 WDŻW R

W - F

 

 KLASA V

WYCHOWAWCA: JAROSłAW MAKSAJDA  

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia

J. polski Biologia Godz. wych. -

2

Matematyka

J. polski Historia Matematyka J. polski

3

Plastyka

Matematyka J. angielski J. polski Matematyka

4

Geografia

J. angielski J. polski Informatyka W - F

5

W - F

W - F W - F J. angielski Technika

6

Koło Sportowe

Religia Muzyka Religia  

7

   

 

 WDŻWR  

 

 KLASA VI

WYCHOWAWCA: ŁUKASZ GRZESIAK

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka

Matematyka Matematyka J. angielski J. polski

2

Plastyka

W - F J. polski Technika W - F

3

Geografia

Muzyka Historia Biologia Religia

4

Historia

J. angielski W - F Religia J. angielski

5

J. polski

J. polski   W - F Matematyka

6

J. polski

Informatyka   gr. B

  Godz. wych.

Informatyka       gr. A

7

 

    Koło angielskiego  

 

 KLASA VII

WYCHOWAWCA: AGATA DRAJLING

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka

J. angielski A/B J niem. A J. niemiecki B Matematyka

2

Historia

J. niem.A /Inf./B J. angielski Chemia J. niem . B / Inf A

3

Chemia

J. polski W - F DZ/CH J. angielski A/B W F DZ. CH.

4

Plastyka

W - F  DZ / CH

Historia. W - F DZ/CH J. polski

5

J. polski

Biologia J. polski Matematyka Fizyka

6

Geografia

Matematyka J. polski Fizyka Biologia

7

Geografia  Religia Muzyka Religia Godz. wych. 

 

 KLASA VIII

WYCHOWAWCA: SYLWESTER PŁACHTA

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski

J. niemiecki Matematyka Chemia Religia

2

Geografia

Religia Fizyka J. angielski Biologia

3

Historia

J. angielski W - F DZ/CH Matematyka W - F DZ/CH

4

Chemia

W - F DZ/CH J. niemiecki W - F DZ/CH Matematyka

5

J. angielski

Matematyka Historia J. polski J. polski

6

WOS

J. ppolski WOS J. polski Fizyka

7

  EDB   Informatyka Godz. wych.
8

 

       

 

 

 

 

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW