Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Untitled document

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kadra pedagogiczna:

Małgorzata Stachura - dyrektor zespołu, język niemiecki, język angielski;

Aleksandra Molska - wicedyrektor zespołu, nauczanie przedszkolne;

Anna Adamczewska - nauczanie przedszkolne;

Agata Drajling - język polski, biblioteka;

Marzanna Gibka - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka;

Wioleta Glinkowska - nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne - rewalidacyjne, terapia pedagogiczna;

Kamila Kedzia - Pawlak - geografia;

Ewelina Kędzierska - język angielski;

Magdalena Kobryń - historia, wychowanie do życia w rodzinie;

Renata Kręzel - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, świetlica;

Elżbieta Łusiak - edukacja wczesnoszkolna, muzyka;

Jarosław Maksajda - wychowanie fizyczne, technika;

Jolanta Michalska - religia;

Dagmara Obała - przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, świetlica;

Aleksandra Paprota - plastyka, świetlica;

Sylwester Płachta - matematyka, informatyka, fizyka;

Monika Stasiak - zajęcia logopedyczne;

Anita Szewczyk - nauczanie przedszkolne;

Ewa Urbaniak - chemia;

Marlena Kosmala - Urbaniak - nauczanie przedszkolne

Pracownicy niepedagogiczni:

Anna Berlińska - intendent, sprzątaczka;

Karolina Kędzierska - sprzątaczka;

Waldemar Kędzierski - woźny, palacz;

Anna Krawczyk - kucharka;

Dorota Stępień - pomoc kuchenna;

Anna Wojtyniak - sprzątaczka;

 Rada Pedagogiczna 

Pasja + Wizja + Działanie = Sukces 

motto naszego działania

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

1.Dyplom   Dyrektor M. Stachura i pani A. Drajling.         2.Skan_20161024 Dyrektor M. Stachura i pani R. Kręzel 

Wiedza i doświadczenie, umiejętności i predyspozycje oraz pasja

do wykonywanego zawodu to klucz do sukcesu zawodowego,

jaki osiągnęła nasza koleżanka - Agata Drajling,

która w roku 2014 otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty w Łodzi.

2. Wytrwałość, kreatywność w dążeniu do celu, zaangażowanie w wykonywane 

zadania dydaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi to sukces zawodowy

koleżanki Renaty Kręzel, która w 2016 roku otrzymała nagrodę

Kuratora Oświaty w Łodzi. 

GRATULACJE!

„Samemu niewiele jesteś w stanie osiągnąć.

Razem z innymi możesz dokonać rzeczy wielkich." - T. Kaźmierczak

"Jeśli ktoś nie wie gdzie płynie, to żaden wiatr mu nie sprzyja" Seneka

Z kart historii szkoły

Nauczyciele uczący od powstania szkoły do wybuchu II wojny światowej :

1. Stanisław Zach – pierwszy kier. Szkoły

2. Stanisława   Jankowska

3. Jadwiga    Bogusławska 

4. Otto Mikołajewski

5. ?     Mikołajewska ( z d. Rączkówna )

Nauczyciele po II wojnie światowej do współczesności :

6. Zygmunt Białczak – pierwszy powojenny kier. szkoły

7.Zygmunt    Kilanowski – kier. szkoły do 1952r.

8. ?          Frycze

9. Halina Dudczak (z m. Bartos )

10.Julia Czajka

11. Władysława Leśnik

12. Maria Szwej

13. Maria Mes

14. Teresa Kazimierczak

15. Zygmunt Kazimierczak – kier. szkoły w l. 1952 - 1954

16. Wanda Szaflik

17. Stanisława Bogdańska – kier. szkoły w l. 1954 - 1975

18. Feliks Dłużak

19. Danuta Damas ( z m. Górka )

20 Henryka Jaworska

21. Anna Myszkowska

22. Weronika Kapica- dyr. szkoły w latach 1975 - 1999

23. Janina Molska

24. Krystyna Wojtyniak

25. Maria Furmanek ( z m. Molska )

26. Bogumiła Szaflik

27. Genowefa Raszewska

28. Zofia Traczyk

29. Paweł Grzelczyk

30. Jan Jatczak

31. Janina Sufleta

32. Andrzej Grzegorzewski

33. Aleksandra Czajka

34. Alicja Mizerska

35. Małgorzata Załęcka

36. Maria Lewandowska

37. Danuta Kałuża

38. Marianna Lesiak

39. Wiesława Błaszczyk

40. Renata Dziedziela

41. Zenon Dereszewski

42. Dorota Świątek

43. Beata Gryga

44. Eliza Siwik

45. Aleksandra Jasianek

46. Stefania Rogowska

47. Wojciech Tobiasz

48. Ewa Sztyglic

49. Małgorzata Jagoda

50. Dominika Matusiak

51. Justyna Nowicka

52. Agnieszka Ślusarska

53. Lila Pawlak - dyrektor szkoły w latach 1999 - 2008

54. Milena Wolak

55. Seweryn Krysiak

56. Marian Krysiak

57. Marian Piekielniak

58. Renata Szczerkowska 

59. Anna Górecka  

60. Agnieszka Stelmasiak   

 

 

 

 

7

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

3

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

114

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW