Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Untitled document

Wieś Barczew położona jest po obu stronach szosy asfaltowej biegnącej z Zapola w kierunku Woli Będkowskiej,przy skrzyżowaniu z traktem odchodzącym do Pyszkowa i do Dąbrowy Wielkiej. Barczew pojawia się w źródłach pisanych w 1392 roku. W XV wieku należał on wraz z miejscowością Chojne, do Mszczuja z Barczewa, który lokował w 1433 roku obie wsie na prawie niemieckim.

 

     W końcu XVI wieku właścicielami byli Ruszkowscy herbu Pobór. W 1599 roku Andrzej Ruszkowski posiadał oprócz Barczewa także Ruszków i Złoczew. Po Ruszkowskich wieś przejęli w 1677 roku Pstrokańscy i trzymali do 1786 roku. 
W 1827 roku Barczew liczył 30 domów i 329 mieszkańców. W latach osiemdziesiątych XIX wieku we wsi było kopalnia wapna a w majątku gorzelnia parowa, wówczas prowadzono także nowoczesne gospodarstwo folwarczne. W 1912 roku właścicielami założenia dworskiego byli Szmul i Estera Glicensztein. Wówczas szacunkowa wartość majątku, ustanowiona przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, wynosiła 18870 rubli. Po 1945 roku dwór przeszedł we władanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Barczewie. Zabudowania dawnego zespołu dworskiego znajdowały się w zachodniej części wsi, po południowej stronie szosy do Zapola.

     Obecnie z jego zabudowy zachował się tylko dwór ustawiony w odległości 30 metrów od krawędzi jezdni, zwrócony fasadą na północ i poprzedzony drzewostanem parkowym. Przed jego front prowadzi od strony ulicy łukowaty podjazd. Natomiast na osi portyku rośnie nowsza aleja. Od strony południowej, za zdziczałym drzewostanem, rozciąga się obszerna powierzchnia trawiasta, na której dawniej zlokalizowane było zapewne podwórze folwarczne. Jedyny opis sporządzony po śmierci Jana z Burzenina Pstrokońskiego notuje:... podwórze parkanem w bale stawiane, w słupy ogrodzone, znatrznej potrzebującej poprawy, gdyż słupy ponagniwały i słupina miejscami nadpruchniała. Baszta przy tymże parkanie, na wymurowanym fundamencie, fundtus zła.... Nie zawiera on więcej informacji o ulokowaniu dworu na kopcu, lecz o otoczeniu go drewnianym parkanem, którego walor obronny, wobec istnienia baszty (baszt?) na murowanych fundamentach, znacznie chyba przekraczał „normalne” oparkowanie zespołu wiejskiego. Brak danych pozwalających na określenie datowania i fundatorów tego obwodu, choć zniszczenie go w końcu XVII wieku wskazuje, że dwór w Barczewie mogli obwarować Ruszkowscy.

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

138

UCZNIÓW

46

PRZEDSZKOLAKÓW