Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

ŚWIETLICA SZKOLNA

Czynna codziennie w godz. 12.00 - 15.00

W tym roku szkolnym na świetlicy dyżurują:

 DNI

TYGODNIA

 .GODZINY..

PRACY

 OPIEKUN

....... ŚWIETLICY..........

  PONIEDZIAŁEK

12.00 -15.00

 DAGMARA OBAŁA

 WTOREK   

12.00 - 15.00 

 ELŻBIETA ŁUSIAK

 ŚRODA

12.00 -15.00

 DAGMARA OBAŁA

 CZWARTEK

12.00 - 15.00

DAGMARA OBAŁA

 PIĄTEK

 12.00 -15.00

 DAGMARA OBAŁA

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia lekcji. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.                                   Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – VIIi:

  • zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
  • dojeżdżający,
  • oczekujący na lekcje,
  • nie uczęszczający na religię i na inne zajęcia,
  • wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godz. 12:00 – 15:00.

Świetlica realizuje swoje zdania według rocznego planu pracy szkoły.

  1. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).
  2. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

 

 

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

138

UCZNIÓW

46

PRZEDSZKOLAKÓW