Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

ŚWIETLICA SZKOLNA

Czynna codziennie w godz. 8.00 - 9.00 i 12.00 - 15.00

W tym roku szkolnym na świetlicy dyżurują:

 DNI

TYGODNIA

 .GODZINY..

PRACY

 OPIEKUN

....... ŚWIETLICY..........

 PONIEDZIAŁEK

   8.00 - 9.00     12.00 - 13.00

13.00 - 15.00

         DAGMARA OBAŁA                                                            ELŻBIETA ŁUSIAK  

DAGMARA OBAŁA

 WTOREK   

8.00 - 9.00  12.00 - 14.00

14.00 - 15.00 

           DAGMARA OBAŁA                                                                                                                      ELŻBIETA ŁUSIAK

 ŚRODA

8.00 - 9.00    12.00 -15.00

 

 DAGMARA OBAŁA

 CZWARTEK

 8.00 -  9.00

12.00 -  14.00

14.00 - 15.00

            DAGMARA OBAŁA                                                                                                                       ELŻBIETA ŁUSIAK

 

 PIĄTEK

8.00 - 9.00      12.00 -15.00  

              ELŻBIETA ŁUSIAK           

DAGMARA OBAŁA

 Celem działalności naszej świetlicy
jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia lekcji.
 
 
Staramy się, aby czas spędzony
w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
 
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych
zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 
 
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier
i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych
(np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy
do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – VIII:

  • zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
  • dojeżdżający,
  • oczekujący na lekcje,
  • wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godz. 8.00 - 9.00 i 12:00 – 15:00.

Świetlica realizuje swoje zdania według rocznego planu pracy szkoły.

  1. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).
  2. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

 Witaj w świetlcy.

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

134

UCZNIÓW

48

PRZEDSZKOLAKÓW