Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

8.00-8.50

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, zabawy swobodne, indywidualna praca z dziećmi, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00-9.30

Śniadanie - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy, mycie zębów.

9.30-11.45

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, na sprzęcie ogrodowym, spacery, wycieczki, zabawy swobodne i spontaniczne).

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu, obiad.

12.30-13.00

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu, indywidualne prace z dziećmi, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych, słuchanie opowiadań, bajek.

13.00-14.00

Zajęcia dodatkowe,zabawy swobodne, ćwiczenia utrwalające, kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy ruchowe ze śpiewem i z elementami tańca, zabawy tematyczne.

Zasady zdrowego zywienia pszedszkolaka

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW