Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie

informuje, że rozpoczyna się rekrutacja

do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji:

15 - 26 lutego - przyjmowanie wniosków 

1 - 3 marca - weryfikacja wniosków

4 marca - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 - 12 marca - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

15 marca - podanie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16 marca - podanie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej:

Zgłoszenie dziecka do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 >>>>>>

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dla kandydatów spoza obwodu szkoły)  >>>>>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>>>>

Oświadczenie woli - szkoła >>>>>

 

 Rekrutacja do przedszkola:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >>>>>

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego >>>>>

Oświadczenie woli - przedszkole >>>>>

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Brzeźnio >>>>>> 

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Brzeźnio >>>>>>

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW