Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Untitled document

Projekt edukacyjny

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa.

Realizowany od października 2008 do grudnia 2011, skierowany do uczniów klas pierwszych.

Dzieci zdobywały doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę swoich potrzeb i uzdolnień. Korzystały z bogatego zestawu środków dydaktycznych.

Celem zajęć był rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień poprzez wchodzenie w różne role, gromadzenie wiedzy na różne tematy w formie najbardziej odpowiadającej dziecku.

Projekt powstał w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Projekt umożliwiał działania we wszystkich dziedzinach aktywności, rozwijając wielorakie inteligencje dzieci, a szczególnie:

- inteligencję językową (język ojczysty i obcy)

Dzieci uczyły się rozumienia świata poprzez słowo mówione i pisane, wypowiadały się i spisywały myśli, tworzyły opowiadania, barwne historie, uczyły się, słuchając, czytając, dyskutując. Używały bogatego słownictwa.

- inteligencję wizualno - przestrzenną

Przejawia się ona w rozumieniu świata poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo – przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną. Dzieci dużo rysowały, malowały, stosowały ciekawe techniki plastyczne. Pokazały, że mają bogatą wyobraźnię. Czytały mapy, tabele i diagramy.

- inteligencję matematyczno - logiczną

To rozumienie świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, myślenie logiczne. Uczniowie korzystali z instrukcji, badali i zbierali informacje, eksperymentowali. Dzieci były konkretne i dociekliwe. Pokazały, że lubią gry, łamigłówki i zagadki, kreatywne rozwiązywanie problemów.        

 - inteligencję przyrodniczą

To rozumienie świata poprzez otoczenie, środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata roślin i zwierząt oraz innych obiektów przyrodniczych. Uczniowie lubili przebywać na świeżym powietrzu. Wielu pokazało, że kocha przyrodę, pasjonuje się ekologią.

- inteligencję ruchową

Dzieci uczyły się  rozumienia świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętności wykorzystania własnego ciała do wyrażania emocji.

- inteligencję muzyczną

Przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię, zdolność słuchową, wrażliwość na dźwięki, rymy i kompozycje. Dzieci łączyły muzykę z emocjami, pokazały, że mają poczucie rytmu, lubią śpiewać.

- inteligencję społeczną (interpersonalną i intrapersonalną)

To zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.

I etap projektu

W I etapie projektu edukacyjnego uczestniczyło 16 uczniów z klasy II

od 01.09. 2009 r. do 20.12.2009 r. w wymiarze 50 godzin lekcyjnych.

Plan zajęć pozalekcyjnych pod tytułem: "Bawię się, uczę, poznaję siebie i odkrywam świat wokół mnie" opracowała - Marzanna Gibka.

Projekt zakończył się prezentacją efektów pod tytułem "Nasz kuferek otwieramy" w dniu 18. 12.2009 r. w obecności uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców dzieci.

Prezentacja fotografii z pokazu efektów na zakończenie I etapu projektu  >>>

 

II etap projektu

W II etapie projektu uczestniczyło 12 uczniów z klasy I

od 01.02.2010 r. do 20.06.2010 r. w wymiarze 50 godzin lekcyjnych.

Plan zajęć pozalekcyjnych pod tytułem "Jestem cząstką przyrody, dlatego chcę ją poznać poprzez słowa, muzykę, malarstwo, liczby, aby pomagał mi zrozumieć dynamikę otaczającego świata, ludzi, a także samego siebie." opracowała - Renata Kręzel.

Projekt zakończył się pokazem efektów w dniu 11.06.2010 r. w obecności uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców. W towarzystwie wójta gminy Brzeźnio Doroty Kubiak w szkolnym święcie wzięła również udział wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga.

Prezentacja fotografii z pokazu efektów na zakończenie zajęć  II etapu projektu  >>>

 

III etap projektu

W III etapie projektu uczestniczyło 10 uczniów z klasy I

od 02.11.2010 r. do 20.06.2011 r. w wymiarze 50 godzin.

Plan zajęć pozalekcyjnych pod tytułem "Podróż do Bajkowego Lasu" opracowała -  Elżbieta Łusiak.

Projekt zakończył się, tak jak w poprzednich etapach, pokazem efektów w dniu 03.06.2011 r. w obecności uczniów, nauczycieli naszej szkoły, przedszkolaków oraz rodziców uczniów klasy I.

Dokumentacja fotograficzna z pokazu efektów zajęć z projektu III etapu >>>

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW