Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Untitled document

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie

w latach 2013 - 2015 brała udział w Programie Szkół Promujących Zdrowie.

Program Promujący Zdrowie Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie pod hasłem „ Moda na zdrowie" adresowany był do trzech grup odbiorców; uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.

24 listopada 2016 odbyła się  Konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie”

Podczas spotkania kurator Grzegorz Wierzchowski pogratulował przedstawicielom 50 placówek, które dołączyły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W  sali kinowej Politechniki Łódzkiej spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli, które w codziennych działaniach dydaktycznych       i wychowawczych propagują zdrowy styl życia. Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył im certyfikaty potwierdzające przynależność do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

List gratulacyjny. Certyfikat

Uroczystość wręczenia certyfikatu.

Kurator podziękował szkołom za upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej. Życzył także dalszych sukcesów w edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży. 

Program opracowały i koordynowały przebieg jego realizacji w naszej szkole - Renata Kręzel i Magdalena Kubiak.

Więcej o programie w tekście poniżej. Zdjęcia oraz działania dostępne na stronie internetowej naszej szkoły.

PROBLEM PRIORYTETOWY

„Niewłaściwe nawyki żywieniowe ucznia. Przewaga produktów żywnościowych o małej zawartości odżywczej".

„ Zła organizacja czasu wolnego. Wybór siedzącego trybu życia".

Opis problemu:

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego w maju i czerwcu 2013 r. stwierdzono, że duża grupa dzieci dokonuje niewłaściwych wyborów odnośnie produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz niewłaściwie dysponuje wolnym czasem. Uczniowie w ramach drugiego śniadania często przynoszą z domu słodycze bądź zaopatrują się w nie w sklepiku szkolnym. Z obserwacji pań pracujących w kuchni wynika, że duża grupa stołujących się uczniów nie zna warzyw, które wchodzą w skład surówek. Dzieci wyrzucają do odpadów nieskonsumowane porcje. Zdarza się, że spora ilość owoców otrzymywanych do obiadu w stołówce szkolnej jest przez dzieci wyrzucana do kosza. Zauważono również, że spora grupa dzieci w wolny czas spędza biernie, najczęściej przed komputerem i wybiera takie gry, w których bohaterowie są mistrzami sportu. Bardzo często zapominają wtedy o prawidłowej postawie i robieniu przerw w grze. Coraz większa liczba uczniów ma wady postawy. Część dzieci nie zna znaczenia aktywności ruchowej w profilaktyce wad postawy, nie potrafi po pracy umysłowej zrelaksować się.

Uzasadnienie:

Odżywianie i aktywność całego ciała ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu ludzkiego i warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny oraz sprawność umysłową i ruchową ucznia w wieku szkolnym. Prawidłowe żywienie połączone z regularnie podejmowaną aktywnością fizyczną są kluczowymi czynnikami środowiskowymi warunkującymi optymalny rozwój oraz utrzymanie wysokiego potencjału zdrowotnego człowieka. Dzięki uczestnictwie w programie „Moda na zdrowie" dzieci będą mogły poznać zasady racjonalnego odżywiania oraz przekonać się o ogromnym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie.

CEL: POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA WŚRÓD UCZNIÓW.

Wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów

dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

Zwiększenie liczby uczniów, którzy świadomie i aktywnie będą spędzać czas w gronie rówieśników i rodziny.

Opracowując ten program, założyłyśmy, że:

• podkreślimy rolę właściwego odżywiania;

• zachęcimy do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców;

• uświadomimy, jak ważny jest umiar w jedzeniu słodyczy;

• poinformujemy o szkodliwości jedzenia nadmiaru słodyczy (próchnica zębów, nadwaga, ...);

• zwrócimy uwagę na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku;

• wyrobimy zamiłowanie do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku;

• stworzymy warunki do rozwijania aktywnej i twórczej działalności ruchowej;

• przyczynimy się do rozwinięcia ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej poprzez systematyczne organizowanie gimnastyki, zabaw ruchowych, zawodów sportowych;

• zachęcimy dzieci do wszelkich samorzutnych zabaw związanych z ruchem;

• rozbudzimy zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwimy nabywanie podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie, wdrożymy ich do samooceny własnego stanu zdrowia i sprawności;

• włączymy innych (rodzice, instytucje...) w organizowanie praktycznej działalności uczniów zmierzających do polepszania ich stanu zdrowia;

• postaramy się o wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju organizmu, zwiększanie poziomu sprawności;

• ukształtujemy postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań.

W zakresie wiadomości i umiejętności uczeń:

• określi, w jakim stopniu stosuje się do zasad zdrowego stylu życia,

• wie, co należy jeść, aby być zdrowym, rozumie potrzebę prawidłowego żywienia (witaminy, składniki mineralne),

• wie, od jakich czynników zależy dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze,

• wie, że warzywa i owoce są najlepszą przekąską w ciągu dnia,

• wie, jak wybrać zdrowsze jedzenie zamiast mniej zdrowego,

• umie podać skutki niewłaściwego odżywiania,

• wie, jakich pokarmów powinien unikać oraz o jakich porach należy spożywać posiłki, potrafi przygotować przykładowe jadłospisy,

• rozumie potrzebę ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia,

• wie o konieczności częstego spożywania owoców i warzyw,

• rozumie konieczność zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy i żywności szkodzącej zdrowiu,

• zaprojektuje najlepsze formy wypoczynku dla reprezentujących różne zawody,

• określi zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu,

• dokona samooceny i samokontroli postawy ciała,

• dokona oceny postawy ciała kolegi (koleżanki),

• wykona ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę,

• przeprowadzi ćwiczenia śródlekcyjne,

• zna znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce wad postawy,

• wie, że nadmiar w spożywaniu posiłków i brak ruchu powoduje otyłość, która jest przyczyną wielu chorób/ schorzeń,

• zna przyczyny powstawania wad postawy i sposoby ich korekcji,

• zna najczęściej występujące wady postawy,

• zna przyczyny występowania próchnicy zębów,

• dokonuje samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonanych prób sprawnościowych,

• wykonuje sprawdzian poziomu wydolności z pomiarem tętna przed i po wysiłku,

• wie, jaki jest wpływ zdrowego odżywiania i ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu (mięśni, układu kostnego, układu krążenia i układu pokarmowego),

• zna zasadę kulturalnego spożywania posiłków oraz uczestnictwa w widowisku sportowym (Savoir vivre – zachowanie się przy stole, kibicowania podczas gier, zabaw oraz zawodach sportowych), zasady „fair play" w różnych formach aktywności ruchowej,

• zna wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku,

• unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu.

W zakresie postaw uczeń:

• dokonuje autokorekty własnej postawy ciała;

• systematycznie wykonuje ćwiczenia śródlekcyjne, proste ćwiczenia korekcyjne;

• systematycznie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej;

• dba o własną sprawność fizyczną;

• dokonuje samokontroli (wypełnia dzienniczek zdrowego stylu życia) i samooceny sprawności fizycznej;

• włącza najbliższych do zmiany stylu życia;

• zachowuje się kulturalnie w roli gościa przy stole, kibica;

Zadania, które zrealizowaliśmy:

1. Zamieszczenie informacji o programie oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły.

2.Wprowadzenie stałej tablicy „Promocja zdrowia", dostarczającej wiadomości na temat zdrowego odżywiania;

3. Rozpoczęliśmy cykl artykułów w gazetce szkolnej „Długa Przerwa"

4. Bierzemy udział w akcji „ Śniadanie daje moc"- klasy I –III oraz klasy IV – VI.

5. Szklanka mleka – dzieci piją mleko trzy razy w tygodniu.

6. Pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęciach świetlicowych nt. zdrowego żywienia.

7. Savoir- vivre – zasady kulturalnego zachowania się przy stole, dekoracja stołu...( zajęcia warsztatowe )

8. Prelekcje dla rodziców podczas zebrań.

9. Marszobiegiem witamy każdą porę roku.

10. Jemy zdrowy posiłek odpowiedni do pory roku – pogadanki, lekcje.

11. Spotkania integracyjne, np. „ Święto Pieczonego Ziemniaka",

12. Aktywnie odpoczywamy – konkurs na folder przedstawiający najciekawszy aktywny sposób spędzania aktywnego czasu z rodziną ( prace plastyczne lub prezentacja multimedialna). Klasa III przygotowała foldery pt. „Jesienny spacer po mojej okolicy".

13. Propagowanie aktywnego wypoczynku – pogadanki na godzinie wychowawczej nt. ruchu i odżywiania. 

14. Inscenizacje, projekty i zabawy edukacyjne promujące zdrowe odżywianie.

15. Imprezy i uroczystości szkolne z posiłkiem uwzględniający własciwe odżywianie z akcentem na warzywa i owoce.  

16. Festyn "Zdrowa Rodzina" na podumowanie efektów programu.                                                              

 

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW