Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w  zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynne w  godzinach 8.00 - 15.00. W  związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – załącznik nr 1.

W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020 roku do godz. 14.00  złożyć deklarację/ankietę potrzeby przyprowadzenia dziecka do szkoły i  chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych – wychowawczych z  elementami zajęć dydaktycznych.

Druk deklaracji/ankiety proszę odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 13.00 lub wydrukować załącznik nr 2.

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i  odbierania dzieci oraz ich pobytu w  szkole.

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

134

UCZNIÓW

48

PRZEDSZKOLAKÓW