Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 25 maja 2020 roku. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.30 - 14.00 – w  tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. W związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – załącznik nr 1.

W związku z powyższym należy w terminie do dnia 20 maja 2020 roku do godz. 14.00 - złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. Druk deklaracji proszę odebrać w przedszkolu w godzinach 9.00 – 13.00 lub wydrukować załącznik nr 2.

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej do dnia  22 maja 2020 roku do godz. 12.00 telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których oboje rodziców pracują i  nie mają oni możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i  szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

134

UCZNIÓW

48

PRZEDSZKOLAKÓW