Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Drodzy Rodzice!


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Barczewie informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Z. Świętochowskiego w Barczewie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE, tj.  w dniach 15-17.04.2019 r.

  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który  trwa  90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

Dyrektor ZSP Barczew

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe

obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

3 Maja  - apel

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy,

dlatego dzisiaj uczniowie klasy VI, prelekcją popartą prezentacją multimedialną  

Prezentacja Apel

przypomnieli nam o ważnych wydarzeniach związanych z tym świętem.

a także o Święcie Pracy i Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Apel przygotowała historyczka p. M. Kobryń.

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

138

UCZNIÓW

46

PRZEDSZKOLAKÓW