Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Uczniowie naszej szkoły, 24 kwietnia, wzięli udział w kampanii profilaktycznej

Prelekcja dla klas IV - VII Prelekcja i prezentacja dla klas 0 -III

„Bezpieczn@ więź!”, której celem jest

uwrażliwienie uczniów, rodziców i pedagogów na zagrożenia w sieci Internet

a zwłaszcza na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.

7

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

3

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

114

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW