Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Drodzy Rodzice!


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Barczewie informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Z. Świętochowskiego w Barczewie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE, tj.  w dniach 15-17.04.2019 r.

  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który  trwa  90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

Dyrektor ZSP Barczew

14 marca 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie,

już po raz dwunasty odbył się

Międzyszkolny Konkurs „Mistrz pięknego czytania i recytacji” dla klas III.

Uczestnicy konkursu, jury, opiekunowie i klasa 1 - widzowie

Do rozgrywki finałowej stanęło 11 uczniów z sześciu szkół:

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sieradzu, Szkoły Podstawowej w Łubnej Jakusy,

w Brzeźniu, w Ostrowie, w Kliczkowie Wielkim oraz w Barczewie.

Faustyna Michalska recytuje wiersz. Karol Kęsik czyta wiersz o Polsce. Olek Dobrzyński czyta prozę.

Uczestnicy konkursu recytowali wiersze oraz czytali teksty i wiersze

związane z setną rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Jury - p.M. Jagoda - bibliotekarka, dyrektor GOK - p.G. Dziedzic, dziekan dr J. Cheda WZ Sieradz AHE

W jury zasiedli pani Grażyna Dziedzic - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu, który był sponsorem nagród, pani Małgorzata Jagoda z Filii Biblioteki Publicznej w Barczewie oraz pan Jacek Cheda Dziekana Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Sieradzu.

 Warto dodać, że Pan dziekan przychylił się do prośby placówki

i objął patronat nad ww. wydarzeniem.

Laureaci konkursu "Mistrz pięknego czytania i recytacji".

Mistrzem czytania i recytacji w 2018 r. zostali:

I miejsce  – Faustyna Michalska i Witold Walkiewicz

z Katolickiej Szkoły Podstawowej,

II miejsce – Szymon Pawłowski

ze Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim,

III miejsce – Kacper Kłos ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniu.

Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Gęszczak z SP w Brzeźniu

i Bartłomiej Stodulski z SP w Kliczkowie Wielkim.

Pozostali uczestnicy konkursu. Konkursowiczów brawami nagradzała klasa 1 Inscenizacja klasy 1 i prezentacje nawiązujące do piękna języka ojczystego dla uczestników konkursu.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane

przez GOK w Brzeźniu i upominki od dziekana WZ Sieradz AHE.

Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom.

W tym roku konkurs był częścią projektu realizowanego

w szkole pt. „Miesiąc Języka Ojczystego”.

Konkurs przygotowała pani Marzanna Gibka – nauczyciel

edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarka szkolna.

Więcej zdjęć>>>

O konkursie ukazała się informacja w Naszym Radiu.

Zobacz>>>

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła." 

Wisława Szymborska

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

138

UCZNIÓW

46

PRZEDSZKOLAKÓW